Torkjell og Birgitte Solbø har pr. 31.08.20 15 solgt sine aksjer i Advokatfirmaet Solbø & CO As

til

Magnus Frøysaa  og Torstein Bjørkgård  

 

I den forbindelse endres navnet fra Advokatfirmaet Solbø & Co AS til 

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS.

 

Kontaktinfo til Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er:

Telefon: 67 11 11 70 - Telefaks: 67 11 11 71

 

Epost Magnus Frøysaa: mf@solboe.no  -  Mobil: 488 69680

Epost Torstein Bjørkgård: tb@solboe.no  -  Mobil: 940 28450

Epost Erik Johansen: ej@solboe.no  -  Mobil: 926 17625

Epost Asle Skola: as@solboe.no  -  Mobil: 474 64542

***

 

Advokat Torkjell Solbø tiltrer som partner i Advokatfirmaet Codex AS fra samme dag, og treffes på telefon: 02469 - mobil: 900 97314 - epost: torkjell.solbo@codex.no

www.codex.no