Vår kompetanse - din løsning

 

Eksperter i juss på Lysaker

Hvorfor velge advokat?

Hvis du er involvert i en tvist, bør du oppsøke advokat så snart som mulig. Det er viktig at en advokat kommer tidlig inn i en prosess, slik at saken kan løses raskt og rimelig. På denne måten oppnår man gjerne flere valgmuligheter enn om saken har pågått en stund og forhandlingsklimaet har tilspisset seg. En advokat vil kunne hjelpe deg med å orientere deg i dine juridiske problemstillinger, slik at riktige beslutninger kan tas til rett tid.

Velg oss!

Vi tilbyr juridisk bistand av erfarne advokater med god forretningsmessig forståelse. Våre advokater løser ofte saker ved teamarbeid, og vi arbeider for en effektiv saksbehandling med høy kvalitet. Prisene på vårt arbeid er konkurransedyktige. Vi har et ønske om at våre klienter skal ha en lav terskel for å kontakte oss, uten språk som en hindring. Vi behersker forretningsspråk på engelsk, fransk, italiensk, svensk, urdu, panjabi og hindi. Vi bistår innenfor de fleste rettsområder innen forretningsjus, sivilrett og strafferett. Vi holder til sentralt på Lysaker.